AFA Försäkring

AFA administrerar dina avtalsförsäkringar som bestäms i kollektivavtalet, tecknat mellan arbetsmarknadens parter. Alla anställda hos en arbetsgivare med kollektivavtal har som grundregel automatiskt de försäkringar som man kommit överens om i avtalet (AFA Försäkring, 2014).

TFA – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Om du har drabbats av en arbetsskada kan du få ersättning från TFA, ibland även om du inte har fått någon ersättning från Försäkringskassan.

AGS – Avtalsgruppsjukförsäkring. Du kan ha rätt till ersättning från AGS vid sjukdom och olycksfall om du får ersättning från Försäkringskassan

TGL – Tjänstegrupplivförsäkring. Vid dödsfall kan de efterlevande få ersättning från TGL.

AGB – Försäkring om avgångsbidrag. Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist och har fyllt 40 år innan sista anställningsdagen, kan du få ersättning från AGB.

Premiebefrielseförsäkring tar över inbetalning av avtalspension vid sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta och föräldraledighet med föräldrapenning.

OBS! Du måste själv göra en anmälan för att inte riskera att gå miste om ersättning.
AFA Försäkring står bakom arbetsmiljöinformationssystemet GIA, se GIA.

Källor och mer information
AFA Försäkring: http://www.afaforsakring.se.
AFA Försäkring (2014) AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO: Försäkringsvillkor
och bestämmelser. Utgivna i maj 2014


Andra som läste detta läste även
Färdolycksfall
Arbetsskada
Alkohol och droger
6 kap. 6 a §
Skift- och nattarbete