Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicyn är ett obligatoriskt (AFS 2001:1, 5 §) och viktigt styrmedel i SAM, det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den beskriver de övergripande målen för rutinerna i SAM, d.v.s. den arbetsmiljö företaget vill och ska ha. Den tar upp alla de fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Skriv tillsammans
Arbetsmiljöpolicyn ska utarbetas skriftligt i samverkan med arbetstagare och skyddsombud (AFS 2001:1 4 §). Policyn ska också förankras hos de fackliga organisationerna. Är arbetstagarna färre än tio kan en enklare policy upprättas. Den kan t.ex. utgöras av den handlingsplan som ska skrivas i samband med en arbetsplatsundersökning.

Konkreta formuleringar
Formuleringarna ska utgå från de risker som finns i den egna verksamheten. Arbetsmiljöpolicyn ska vara en enkel och kortfattad målsättning, men bör ha så konkreta formuleringar att den blir möjlig att följa upp. Den ska kunna vara ett tydligt redskap för alla i företaget när någonting inträffar inom ett visst arbetsmiljöområde. Därför kan vissa områden brytas ut och få en egen policy.

Fristående policyer
Vägtrafiken är en riskkälla för många bevakningsanställda. Därför bör en fristående trafiksäkerhetspolicy upprättas.

Exempel på fler arbetsmiljöområden som kan behöva separata policyer:

Källor och mer information
Arbetsmiljöverket www.av.se > Temasidor > Samtliga temasidor: Systematiskt arbetsmiljöarbete

Se även
Handlingsplan, Målformulering, Målstyrning, Policy, Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), Trafiksäkerhetspolicy


Andra som läste detta läste även
Skyddskommitté
Policy
Uppgiftsfördelning
Alkohol och droger
Handlingsplan