Arbetstidslagen

Arbetstidsförkortning
Utformningen av arbetstiderna är en central arbetsmiljöfråga. Den styr arbetstagarens hela livssituation.
Hälsa och välbefinnande påverkas av arbetstidens längd, arbetstidens förläggning samt inflytande och förutsägbarhet, d.v.s. möjligheterna att påverka och veta när arbetet ska utföras.

Kollektivavtal kan ersätta reglerna i arbetstidslagen (1982:673). I bevakningsbranschen har parterna träffat ett särskilt arbetstidsavtal som gjort undantag från arbetstidslagen i dess helhet, utom när det gäller minderåriga.

Kör- och vilotider
Under vissa omständigheter påverkas arbetstider i bevakningsbranschen av förordningen om kör- och vilotider (2004:865). Mer information finns på Transportstyrelsens hemsida.

Minderårig
Minderårig är den som är under 18 år. Arbetstiden regleras i arbetstidslagen och i Arbetsmiljöverkets föreskrift Minderåriga (AFS 2012:3). De särskilda arbetstidsreglerna för minderåriga gäller inte för den som går i utbildning.

Källor och mer information
Almega Säkerhetsföretagen och Transportarbetareförbundets kollektivavtal för anställda i bevaknings- och säkerhetsföretag.
Arbetsmiljöverket Om arbetstider, Arbetsmiljöverket, www.av.se > Frågor och svar > Arbetstider
Förordningen om kör- och vilotider (2004:865). Transportstyrelsen; www.transportstyrelsen.se

Se även
Ensamarbete, Skift- och nattarbete


Andra som läste detta läste även
Skift- och nattarbete
Arbetsledare
Ensamarbete
Alkohol och droger
Arbetsgivare