Barriär

En barriär är ett skydd eller ett hinder som ska fånga upp en riskkälla och minimera risken (Davidsson & Anderzén, 2008).

Figur 1. Illustrationen beskriver hur en riskkälla behöver ta sig igenom tekniska-, mänskliga-, och organisatoriska skyddsbarriärer för att realiseras.

I illustrationen tillämpas ett s.k. MTO-perspektiv på barriärer. Det innebär att skapa barriärer genom att förbättra eller förändra

  • arbetstagarens (människans) kunskap om ett arbetsmoment
  • utrustningen (tekniken)
  • regler, instruktioner och kontroll (organisationen) (Östergren, & Jarnefjord, 2009)

En barriär av mänsklig karaktär kan alltså utgöras av utbildning. En teknisk barriär är t.ex. personlig skyddsutrustning. Organisatoriska barriärer kan vara rutiner och andra åtgärder på en mer övergripande nivå.

Begreppet barriär förekommer också vid utredningar av tillbud och olyckor baserat på Reasons (1990) Schweizerostmodell. En sådan barriäranalys kan visa vilka barriärer som hade brustit och vilka som hade kunnat fånga upp riskkällan.

Källor och mer information
Davidsson, G. & Anderzén, I. (2008). Riskbedömningar: idéer och fakta. (1. uppl.) Stockholm: Prevent.
Östergren, N. & Jarnefjord, U. (2009). Verktyg: riskhantering: bevakning. (1. uppl.) Solna: Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd (BYA).
Reason, J. (1990). Human error. Cambridge: Cambridge Univ. Press.

Se även
MTO, Olycksutredning, Riskförebygga, Riskhantering


Andra som läste detta läste även
MTO
Olycksutredning
Barriäranalys
Haddons matris och riskstrategier
Haddons tio riskstrategier