Butikskontroll

Den som ska utföra butikskontroll, oavsett om kontrollen sker i uniform eller civilklätt, ska förutom de kraven som gäller för väktare dessutom enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag (FAP 579-2)

  • ha utfört annan bevakning i minst ett år eller
  • genomfört ett personlighetstest som bevisar personens mognad och lämplighet för uppgiften (7:10) och
  • ha genomgått utbildning i butikskontroll omfattande 40 lektionstimmar (7:9).

Butikskontroll är undantaget de allmänna kraven på bärande av uniform och får därför
utföras civilt (8:1).


Andra som läste detta läste även
Checklista
Arbetsledare
Alkohol och droger
Arbetsgivare
Påföljder