Checklista

Checklistor är viktiga och kanske de absolut vanligaste verktygen i arbetet med att identifiera risker i arbetsmiljön.

Det finns en mängd både grundläggande och specialiserade checklistemallar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS och på olika webbplatser med anknytning till arbetsmiljöfrågor. Dessa kan användas som de är eller anpassas till bevakningsföretagets verksamhet.

BYA:s webbplats har partsförhandlade checklistor för nedladdning som är speciellt utformade för följande yrkesgrupper i bevakningsbranschen:

 • Parkeringsvakter
 • Störningsjour
 • Larm och åtgärder
 • Publika miljöer
 • Ronderande bevakning
 • Säkerhetskontroll
 • Stationär bevakning
 • Värdetransport
 • Butikskontroll.

För- och nackdelar med checklistor
Checklistors främsta styrka är:

 • De minskar risken för att man glömmer bort en punkt.
 • Om man använder samma lista varje gång kan man mäta om det skett en förbättring av arbetsmiljön.
 • De kräver ingen expertkunskap om riskidentifiering.

Några nackdelar:

 • Checklistor kan inte täcka alla tänkbara situationer och arbetsmoment.
 • Vissa frågeställningar i checklistorna kan vara känsliga att kontrollera beroende på rådande arbetsklimat.
 • Checklistor har oftast låg tillförlitlighet då de bygger på subjektiva bedömningar vilket leder till att två personer som undersöker samma plats kan komma till olika slutsatser.
 • Checklistor är oftast kvalitativa. Det innebär att de endast i sällsynta fall kan besvara hur ofta en risk inträffar (frekvens) eller vilken exakt konsekvens en risk innebär.

Bredda därför gärna riskbedömningar med andra verktyg och metoder, exempelvis genom en incidentdatabas och enkäter. Glöm inte att se riskerna ur ett Människa-Teknik- Organisationsperspektiv.

Källor och mer information
Arbetsmiljöverket www.av.se > Checklistor
BYA www.bya.se > Arbetsmiljö > Verktyg: Läs mer
Davidsson, G. & Anderzén, I. (2008). Riskbedömningar: [idéer och fakta. (1. uppl.) Stockholm: Prevent.
Prevent www.prevent.se > Arbetsmiljöarbete > Systematiskt arbetsmiljöarbete > Checklistor
Östergren, N. & Jarnefjord, U. (2009). Verktyg: riskhantering: bevakning. (1. uppl.) Solna:

Se även
MTO, Riskbedömning, Skyddsrond, Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)


Andra som läste detta läste även
Skyddsrond
MTO
Riskbedömning
Rutin
Riskidentifiering