Gruppledare

Av kollektivavtalet för säkerhetsföretag (2013-2016) framgår att en gruppledare helt eller delvis kan svara för bevakningen hos kund eller kunder, t.ex. som platsansvarig, och har väktare till sin hjälp. Vissa företag skiljer mellan gruppledare och kvalificerade gruppledare där de senare kan ha fler administrativa arbetsuppgifter och i vissa fall en högre lönegruppsplacering än vanliga gruppledare.

Vilket ansvar en chef har beror inte på chefens titel utan baseras på vilka beslut denne har rätt att fatta och om denne har resurser i form av tid, kompetens och ekonomi att vidta arbetsmiljöåtgärder.

Källor och mer information
Almega Tjänsteförbunden och Transportarbetareförbundets kollektivavtal
för anställda i bevaknings- och säkerhetsföretag.

Se även
Arbetsledare, Ledarskap


Andra som läste detta läste även
Arbetsledare
Ledarskap
Påföljder
Alkohol och droger
Uppgiftsfördelning