Haddons tio riskstrategier

Människa, teknik och organisation samspelar vanligen när en risk uppstår. Valet av barriärer kan underlättas genom att försöka betrakta samspelet i ett tidsperspektiv. Det kan ske med hjälp av Haddons matris och tio strategier. Barriärer kan prioriteras utifrån Folkhälsoinstitutets (1996) omarbetning av Haddons (1995) strategier. Listan används idag inom samhällets nationella skydd mot olyckor (Uneram, 2009):
1. Eliminera risken
2. Separera risken
3. Isolera risken
4. Modifiera risken
5. Utrusta för risken
6. Träna & instruera
7. Varna
8. Övervaka
9. Rädda
10. Lindra & återställ

Källor och mer information
Folkhälsoinstitutet (1996). På väg mot ett skadefritt Sverige: redogörelse för strategier, insatser och aktörer i det skadeförebyggande arbetet. (1. uppl.) Stockholm: Folkhälsoinstitutet.
Uneram, C. (2009). Skydd mot brand - Före, under och efter räddningsinsats. Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB). Tillgänglig som PDF-fil på Internet:
www.msb.se > Produkter & tjänster > Publikationer > Publikationer från MSB

Se även
Barriär, Haddons matris, MTO, Olycksutredning, Riskförebygga


Andra som läste detta läste även
Haddons matris
MTO
Barriär
Olycksutredning
Risk