Kollektivavtal

Kollektivavtalet för bevaknings- och säkerhetsföretag (2013-2016) mellan ALMEGA Tjänsteförbunden och Transportarbetareförbundet, reglerar främst löner och arbetstider.

Arbetsmiljö
I följande bilagor till avtalet finns överenskommelser mellan parterna som påverkar arbetsmiljön:

  • 7 – överenskommelse angående utryckning på inbrotts- och överfallslarm
  • 8 – överenskommelse angående bemanning av värdetransporter
  • 9 – överenskommelse angående bemanning vid störningsjour i bostadsområden
  • 10 – arbetsmiljöavtal.

Kollektivavtalet finns att läsa hos arbetsgivaren och lokal facklig organisation.

Källor och mer information
Almega www.almega.se 
Transportarbetareförbundet www.transport.se 


Andra som läste detta läste även
Arbetsgivare
Arbetstagare
Medbestämmandelagen MBL
Skyddskommitté
Gruppledare