Kollektivavtal

Kollektivavtalet för bevaknings- och säkerhetsföretag mellan ALMEGA Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet, reglerar främst löner och arbetstider.

Arbetstid är en del av arbetsmiljön. Att det finns regler för arbetstid är ett sätt att skydda mot för mycket arbete som kan leda till fysisk, psykisk och social belastning.

Arbetsmiljö
I följande bilagor till avtalet finns överenskommelser mellan parterna som påverkar arbetsmiljön:

  • 7 – överenskommelse angående utryckning på inbrotts- och överfallslarm
  • 8 – överenskommelse angående bemanning av värdetransporter
  • 9 – överenskommelse angående bemanning vid störningsjour i bostadsområden
  • 10 – arbetsmiljöavtal.

Kollektivavtalet finns att läsa hos arbetsgivaren och lokal facklig organisation.

Källor och mer information
Almega Säkerhetsföretagen www.sakerhetsforetagen.se
Svenska Transportarbetareförbundet www.transport.se


Andra som läste detta läste även
Arbetsgivare
Arbetstagare
Gruppledare
Arbetsledare
Medbestämmandelagen MBL