LARMA

LARMA är regionala arbetsgrupper och nätverk organiserade av Transportarbetareförbundet för samarbete mellan skyddsombud från olika företag. Avsikten är att skapa och upprätthålla miniminivåer för arbetsmiljön. Med andra ord är LARMA:s viktigaste uppgift att förhindra så kallad arbetsmiljödumpning.

Verksamheten är integrerad med Transportarbetareförbundets lokala avdelningar och formerna för arbetet varierar från region till region. LARMA finns inte i alla regioner.

Källor och mer information
Transportarbetareförbundet www.transport.se 


Andra som läste detta läste även
Påföljder
Diskrimineringslagen
Alkohol och droger
Incident- och krisberedskap
Arbetsledare