Psykosocial arbetsmiljö

Begreppet psykosocial arbetsmiljö myntades av psykoanalytikern Erik H Eriksson redan 1959. Någon entydig definition av vad som menas med psykosocial arbetsmiljö saknas (Thylefors, 2008). I pedagogiska sammanhang används begreppet oftast för att beteckna de delar av arbetsmiljön som inte är fysiska (Abrahamsson, 2011).

Numera används begreppet Organisatorisk och social arbetsmiljö, se Organisatorisk och social miljö.


Andra som läste detta läste även
Organisatorisk och social arbetsmiljö
Påföljder
Alkohol och droger
Arbetsmiljöverkets författningssamling
Skyddskommitté