Riskkälla

En riskkälla är en orsak till möjlig ohälsa eller möjligt olycksfall. Innan en risk blivit bedömd och klassificerad är den en riskkälla (Bron et al, 2014). Andra ord för riskkälla kan vara oönskad händelse, skadehändelse, fara eller hot.

Källor och mer information
Bron, M., Östergren, N. & Jarnefjord, U. (2014), Riskhantering i arbetsmiljön, Solna: Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (BYA) )

Se även
Risk, Riskanalys, Riskidentifiering


Andra som läste detta läste även
Risk
Riskanalys
Riskbedömning
MTO
Barriär