Risksignal

Risksignaler är tecken (symptom) på att en arbetsmiljö är skadlig, t.ex. nacksmärtor och sömnproblem (Östergren & Jarnefjord, 2009 samt Bron, 2014).

Att definiera och förteckna risksignaler är ett viktigt led i att identifiera riskkällor (orsaker). Se Riskidentifiering.

Beskrivningar av signalerna får också betydelse vid riskvärderingen och när effekterna av riskförebyggande åtgärder ska följas upp.

På en arbetsplats finns signalerna ofta förtecknade t.ex. i statistik om sjukfrånvaro och i olycksutredningar. Risksignaler kan också upptäckas genom skyddsronder, medarbetarsamtal, enkäter och arbetsplatsträffar.

Källor och mer information
Östergren, N. & Jarnefjord, U. (2009). Verktyg: riskhantering : bevakning. (1. uppl.) Solna: Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd (BYA).

Se även
Riskbedömning


Andra som läste detta läste även
Påföljder
Riskidentifiering
Alkohol och droger
Risk
Riskanalys