Riskuppföljning

Arbetsgivaren är skyldig att kontrollera genomförda riskförebyggande åtgärder och att årligen genomföra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det framgår av Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 10, 11 §§.

En vanlig metod för riskuppföljning är att använda checklistor eller att genomföra en skyddsrond.

Uppföljningens huvudsakliga syfte
Uppföljnings- och kontrollfasen syftar i första hand till att riskförebyggande åtgärder enligt handlingsplan

  • är utförda
  • har gett avsedd verkan och (Hellberg & Tägtström, (red:er), 2014, sid. 76)
  • inte har skapat nya arbetsmiljöproblem.

Uppföljningens andra syften
Uppföljningar av riskförebyggande åtgärder kan inte bara säkerställa att de fungerar. Arbetet ger också viktig information för

Källor och mer information
Hellberg A. & Tägtström M. (red:er) (2014), Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö:Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), Stockholm: Arbetsmiljöverket. Tillgänglig på Internet: www.av.se > Arbetsmiljöarbete och inspektioner > Publikationer > Böcker
Arbetsmiljöverkets föreskrift; Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

Se även
Handlingsplan, Riskbedömning, Riskförebygga, Riskhantering


Andra som läste detta läste även
Påföljder
Alkohol och droger
Arbetsledare
Arbetsanpassning
Arbetsmiljöverkets författningssamling