Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier i arbetslivet är sexuellt beteende, i ord eller handling, som medför att någon känner sig illa till mods, förnedrad och kanske utstött (Gidlund & Elmqvist (red.), 2010). En sådan handling kan vara av många slag: t.ex. beröring, att visa pornografiska bilder, göra sexuella anspelningar, berätta könsförnedrande historier och använda vissa tilltalsord. Se även Diskriminering och Kränkande särbehandling.

Källor och mer information
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), Arbetsmiljöverket
Gidlund, L. & Elmqvist, C. (red.) (2010). Agera utan att diskriminera: [en handbok för arbete mot diskriminering]. Uppsala: Agera.

Se även
Diskriminering, Kränkande särbehandling


Andra som läste detta läste även
Påföljder
Diskrimineringslagen
Kränkande särbehandling
Alkohol och droger
Diskriminering