Tobakslag

Tobakslagens (1993:581) 8 § föreskriver att arbetstagare inte mot sin vilja får utsättas för tobaksrök. Lagen ställer inte krav på arbetsgivaren att inrätta särskilt rökrum. Arbetsmiljöverket (tobakslagen 19 §) bevakar att de bestämmelser i tobakslagen som rör arbetsmiljön efterföljs.

Källor och mer information
Tobakslag (1993:581)

Se även
Inspektion


Andra som läste detta läste även
Påföljder
Alkohol och droger
Diskrimineringslagen
Arbetsledare
Arbetsmiljöverkets författningssamling