Värdetransport

Riskbedömningar av värdetransporter ska ske efter samma stränga arbetsmiljöbestämmelser som annan verksamhet. Det är med andra ord vid riskbedömningar viktigt att våld och hot inte betraktas som en “naturlig” del av uppgiften.

Särskilda regleringar
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) 9 § ska värdetransporter organiseras och utföras så att arbetstagarna har betryggande säkerhet.

Villkoren för värdehantering har också formats av krav som Arbetsmiljöverket genom åren har rest i samband med utredningar av rån och överfall. Kontakta Arbetsmiljöverket för aktuell information.

I övrigt finns regler kring värdetransportörers utbildning, utrustning och uniformering i Rikspolisstyrelsens föreskrifter för bevakningsföretag (RPSFS 2012:18, FAP 579-2). Nedan följer en sammanställning över dessa regler:

Enligt dessa ska den som utför värdetransport förutom de allmänna väktarkraven dessutom

  • ha utfört annan bevakning i minst ett år eller
  • genomfört ett personlighetstest som bevisar personens mognad och lämplighet för uppgiften (7:10)
  • ha genomgått utbildning i värdetransport omfattande 50 lektionstimmar (7:9)

Källor och mer information
Arbetsmiljöverkets föreskrifter Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2)
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna (RPSFS 2012:18, FAP 579-2) råd till lagen (1974:191) och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag

Se även
Våld och hot


Andra som läste detta läste även
Våld och hot
Påföljder
Arbetsledare
Alkohol och droger
Arbetsmiljöverkets författningssamling